برنامه ریزی کلی : ایرانفو یک برنامه ریزی کلی برای استفاده دانش پژوهان علاقمند به شرکت در المپیاد فیزیک ارائه میکند که برای دانش آموزان هر سه مقطع اول، دوم و سوم دبیرستان قابل استفاده است.

بدین صورت که زمان شروع مطالعه برای المچیاد فیزیک، به چهار قسمت تقسیم شده است :
  1. نوروز اول : نوروز سال اول دبیرستان
  2. تابستان اول : تابستان بین سال اول و دوم دبیرستان
  3. نوروز دوم : نوروز سال دوم دبیرستان
  4. تابستان دوم : تابستان بین سال دوم و سوم دبیرستان
دانش پژوهان با توجه به زمان شروع فعالیت خود، می توانند از زمان مناسب در برنامه ریزی استفاده کنند.
توجه داشته باشید که این برنامه ریزی کلی بوده و باعث آشنایی دانش پژوهان با پیش نیازها و زمانبندی مباحث می گردد و دانش پژوهان با توجه به علائق و وضعیت خود می توانند آن را تغییر دهند.
 
 برنامه ریزی کلی مطالعه المپیاد فیزیک ایران - حجم: 90.6 کیلوبایت